Opłaty dla nabywajacego nieruchomość
Cena nieruchomości:   *k)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (opłata skarbowa): PLN

Wybierz rodzaj własności:
Spółdzielcze - własnościowe prawo
Własność
Taksa notarialna:
VAT od taksy notarialnej:
PLN *t)
PLN

Oferta Bezpośrednia lub Otwarta Wynagrodzenie firmy: %
VAT od wynagrodzenia:
PLN *w)
PLN

Opłata Sądowa za założenie Ksiąg Wieczystych: PLN
Wypisy aktu notarialnego stron: PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej/Wpis do rejestru sądowego: PLN
Opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: PLN
Suma opłat dodatkowych: PLN
RAZEM: *k)

[ DRUKUJ ]

*k) - kurs walut wg www.nbp.pl z dnia poprzedniego

*t) - w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - nie wiecej niż 7.500 PLN

*w) - wynagrodzenie dla pośrednika przy zakupie Ofert Bezpośrednich i Otwartych nie występuje


Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: